Algemeen

Liander wil problemen verdeelstation Hallum voorkomen

Het kan veel mensen niet ontgaan dat met name rondom Hallum diepe sleuven worden gegraven en dat daarin tientallen kilometers leidingen worden uitgerold. Waar het om gaat, is dat netbeheerder Liander verwacht dat het toenemend verbruik van elektricitieit én teruglevering door zonnepanelen en windmolens er binnen afzienbare tijd voor zorgt dat het verdeelstation in Hallum zijn capaciteitsgrens heeft bereikt en dat voor heel grote problemen kan zorgen in deze regio.

Het platteland is geschikt voor het toepassen van wind- en zonne-energie. Teruglevering van elektriciteit neemt nu snel toe op het net, maar dat geldt ook het verbruik daarvan. Het elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen niet op berekend. 

Zo ontstaat in deze regio gevoed door het verdeelstation aan de Doniaweg in Hallum nu een tekort aan transportcapaciteit voor zowel verbruik als teruglevering van elektriciteit. Dit leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen.  

Oorzaak is dat Liander meer aanvragen naar terugleververmogen krijgt dan verwacht en loopt nu her en der tegen de grenzen van het beschikbare vermogen aan. 

Zo heeft het verdeelstation in Hallum het maximale vermogen al bereikt en is daar al sprake van 'congestie', een soort 'filevorming' op het elektriciteitsnet. Als de maximale hoeveelheid wordt overschreden, vallen onderdelen van het net uit of raakt beschadigd door overbelasting. 

Verschillende oorzaken kunnen de komende jaren zo voor structurele problemen zorgen op het verdeelstation in Hallum, is de verwachting. Daarom neemt Liander nu dus maatregelen in de omgeving.  

In Fryslân is het beleid dat de groei van windenergie met uitzondering van enkele grote windparken niet meer groeit. Zonne-energie daarentegen neemt een enorme vlucht. Veel daken worden volgelegd met zonnepanelen en er komen er steeds meer zonneparken op de grond. Dat zorgt nu voor capaciteitsproblemen op het net, ook in deze regio. 

Liander investeert op dit moment volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Het verdeelstation Hallum wordt nu eerst ontlast door terugleverende klanten over te zetten door nieuwe verbindingen te leggen naar de verdeelstations Leeuwarden en Dokkum.Hierbij moeten over een afstand van ten minste 35 kilometer nieuwe kabels worden gelegd. Vervolgens wordt het verdeelstation Hallum uitgebreid, zodat er nog meer capaciteit beschikbaar komt. Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het eerste kwartaal 2022 afgerond te hebben.Hiermee kan een deel van de klanten met een transportbeperking geholpen worden. Er zijn echter nog veel meer aanvragen voor capaciteit bij Liander binnengekomen en gaat daarom een nieuw verdeelstation bij Hallum bouwen dat in 2025 klaar zal zijn en waarmee alle overige aanvragen geholpen kunnen worden.