Algemeen

Marrum wil uitbreiden van mestvergisting tegenhouden

Proefdraaien van de mestvergister van Host uit Enschede aan de Nieuweweg bij Marrum is los. Actiecomité No Shit, dorpsbelang en Stichting Duurzaam Marrum pleiten er bij de gemeente Noardeast-Fryslân voor dat in de toekomst uitbreiding van de installatie niet mogelijk is. 

Marrum vreest permanente overlast van stank en vrachtverkeer. Tegelijk wacht Marrum met spanning op de gerechtelijke uitspraak over hun verzoek om de vergunning voor mogelijk een vergister aan de Botniaweg in te trekken. Daavoor zijn nu geen plannen bekend, maar de provincie gaf er eerder wel een vergunning voor.

Op 27 maart buigt de rechtbank zich over het verzoek van actiecomité No Shit, dorpsbelang en Stichting Duurzaam Marrum om de vergunning voor een mestvergister aan de Botniaweg in te trekken. Van concrete plannen op die locatie is voor zover bekend op dit moment geen sprake. Zoals bekend trok energieleverancier Engie in 2017 de stekker uit het plan voor een biovergister, maar marrum is pas gerust als ook de vergunning wordt ingetrokken.Vorig jaar heeft de provincie besloten de eerder verstrekte vergunning niet in te trekken. Marrum is het daar niet mee eens en heeft tegen dat besluit namens omwonenden beroep ingesteld. Binnenkort praten de Marrumers met hun advocaat over de vervolgstappen en voorbereidingen op de zitting. Tegelijk wil Marrum uitbreidingvan de mestvergister aan de Nieuweweg tegenhouden. Zoals bekend heeft de commissie van bezwaarschriften aan burgemeester en wethouders geadviseerd om de bezwaren van Marrumers tegen de gang van zaken rondom de bouwvergunning aan de Nieuweweg gegrond te verklaren. Het advies aan B en W is om alsnog een besluit te nemen of voor de bouwplannen daar die ten opzichte van de oorspronkelijke vergunning gewijzigd zijn, al dan niet een vergunning verleend kan worden. De nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân heeft hier nog geen beslissing over genomen. 

Wat die beslissing ook wordt, lijkt niet denkbaar dat de vergister die inmiddels al draait, weer afgebroken wordt. Wel willen Marrumers dat de installatie de komende jaren niet verder uitgebreid kan worden. Omdat de gemeentebestuur van het voormalige Ferwerderadiel gemeente daarover geen besluit heeft genomen, hebben actiecomité No Shit, dorpsbelang en Stichting Duurzaam Marrum een gesprek aangevraagd met de wethouder in Noardeast om dit opnieuw te bepleiten. Woensdag 13 maart organiseren zij in dorpshuis De Nije Tille een bijeenkomst om dorpsgenoten bij te praten en dat begint om 20.00 uur.