Algemeen

Marrumers zijn los in hun sportkooi

Marrum heeft met vereende krachten een compleet nieuwe sportkooi gerealiseerd. De puntjes moeten nog even op de i worden gezet, maar iedereen mag er inmiddels al gebruik van maken. 

Nog niet alles is klaar. Er komen nog tegels rondom de sportkooi en de verlichting bij het nieuwe trainingsveld moet ook nog klaargemaakt worden. Eind augustus is de coating met de lijnen aangebracht en kon er door dorpsgenoten in ieder geval al in de kooi worden gesport.

De huisregels zoals die nu gelden zijn te lezen bij de sportkooi. De komende tijd is nog een proefperiode en de ervaringen worden meegenomen om te komen tot een meer definitieve vorm van deze regels en van het beheer van de sportkooi door de betrokken partijen, VV Marrum, Stichting Beheer Sportvelden en Doarpsbelang.

Plaatselijke clubs, buurtverenigingen en nog veel meer mensen die de sportkooi een keer willen reserveren voor bijvoorbeeld volleybal of tennis, kunnen hierover al contact opnemen met Doarpsbelang
Agenda