Algemeen

Meer bloemenpracht betekent ook meer vogels en insecten

Op tal van plaatsen in deze regio zijn de vogelakkers in volle bloeie te zien. Agrarisch Collectief Waadrâne organiseert samen met boeren voor mensen in de omgeving excursies uit om een kijkje te komen nemen. De kennismaking was bij Klaas en Rennie Osinga in Marrum.

Het Agrarisch Collectief Waadrâne organiseert in augustus in samenwerking met een viertal boeren uit de regio avondexcursies naar hun vogelakkers onder de naam 'de macht fan de blommenpracht'. De excursie in Marrum was de aftrap voor de verdere excursies. 

In de loods van Klaas en Rennie Osinga bij Marrum werd aandachtig geluisterd naar de verhalen van de boer, de vogeltellers, de imker en een bestuurslid van Agrarisch Collectief Waadrâne over de vogelakkers. 

De vogelakkers in de regio staan nog volop in bloei. Maar wat voor functies hebben deze vogelakkers nou precies? En wat zijn de ervaringen van boeren die zich bezighouden met vogelbeheer en biodiversiteit? Tijdens de eerste excursie bij Mts. Osinga konden bewoners van Marrum daar meer over leren. Ruim honderd belangstellenden kwamen op de excursie af.

Akkerbouwer Klaas Osinga vertelde de bezoekers onder meer over zijn ervaring met de vogelakkers en waarom dat voor hem van belang is. ,,Boeren libje mei en fan de natoer. Dêr is wolris wat te min oandacht foar yn de media en parse. Wy dogge just hiel folle om de bio divesiteit op ús bedriuw te stimulearjen'', aldus Osinga. 

Onder de belangstellenden leefden verschillende vragen. Zo wilde één van de bezoekers graag weten wat voor dieren er nog meer voorkomen in de vogelakkers dan alleen vogels. 

Het antwoord op deze vraag is dat de vogelakkers door de vele bloeiende bloemen en kruiden ook veel insecten zoals vlinders, hommels en bijen trekken. Maar bijvoorbeeld ook sprinkhanen en kevers. In de winter vinden ook veel dieren zoals hazen en reeën beschutting en dekking in de vogelakker. Vogelkenners Tjalling Walda en Lucas Hemrica vertelden over een toenemend aantal vinken, fazanten en zelfs weer patrijzen in deze gebieden.

Voor de bezoekers werd tijdens de excursie in Marrum een hoop verduidelijkt over het nut en de noodzaak van de vogelakkers. ,,Ik wist wel dat de verschillende bloemen van nut waren voor veel verschillende dieren, maar hoeveel werk een boer daar van heeft had ik geen idee van", aldus één van de bezoekers. ,,Het was mooi om hierover met Osinga in gesprek te zijn." 

Excursies
In augustus worden er nog twee excursies gehouden in Holwerd en Engwierum. Woensdag 21 augustus bij V.o.f. Binn'n-dieks in Holwerd (Grândyk 5) en donderdag 29 augustus bij Mts. Kroodsma in Engwierum (akker ter hoogte van Fjellingsreed 10). De excursies zijn voor iedereen (dus ook als je niet in één van de bovengenoemde dorpen woont) gratis toegankelijk, kinderen zijn ook van harte welkom. Alle ex-cursies beginnen om 20.00 uur. 

Foto's: © Bram Buruma

Kijk voor meer informatie op www.waadrane.frl