Algemeen

Woensdag 9 december heeft wethouder Esther Hanemaaijer het Meitinkhûs van Doarpsbelangen Ferwert Hegebeintum (DBFH) geopend. Het is de bedoeling dat inwoners daar meedenken over de toekomst van hun dorp.

De wethouder was uitgenodigd om kennis te nemen van de plannen die DBFH heeft en de komende jaren graag wil investeren in de Hoofdstrucuur door Ferwert. Uit de in 2018 gemaakte dorpsvisie komt naar voren dat inwoners van het dorp het belangrijk vinden dat de doorgaande weg in het dorp wordt opgeknapt en aangepast. Op dit moment zijn zowel verpauperde panden, als ook de straten Elingawei, Hoofdstraat en Marrumerweg aan een opknapbeurt toe. DBFH heeft zich aangesloten bij de DOM (dorpsontwikkelingsmaatschappij) Noardeast-Fryslân en wil samen met de gemeente de komende jaren investeren in de leefbaarheid in het dorp.
DBFH heeft een pand gehuurd aan de Hoofdstraat in Ferwert en wil van daaruit inwoners informeren over plannen en kunnen dan ook ideeën van bewoners meegenomen worden in de realisatie daarvan. Er zijn in het Meitinkhûs tekeningen en impressies van nieuwe ideeën en DBFH nodigt  ieder uit die daar interesse in heeft.