Algemeen

'Veerdam bij Ferwert is veel beter inpasbaar bij natuurlijke omgeving'

Met veerboot van Ferwert naar Ameland?

Er komt mogelijk een veerdam bij Ferwert voor de boot naar Ameland. Het is een van de drie mogelijkheden die Rijkswaterstaat aangeeft als oplossing voor de veerverbinding op langetermijn. Bij de zeedijk zou dan een grote parkeerplaats kunnen worden aangelgd. Andere mogelijkheden die worden onderzocht, zijn een tunnel of zelfs brug naar Ameland.

De vaarverbinding tussen Holwerd en Ameland zorgt al jarenlang voor problemen. Er moet constaant gebaggerd worden, dat kost miljoenen en lost de problemen niet op en lijkt nu eigenlijk al niet langer beheersbaar. Bovendien verstoort de constante baggeractiviteit de rust in het We relederfgoed Waddenzee, blijkt uit onderzoek. Volgens Rijkswaterstaat is een nieuwe veerdam bij Ferwert veel beter inpasbaar bij de natuurlijke omgeving. Als er een nieuwe veerdam bij Ferwert komt, zal de hele voorziening bij Holwerd dan ook verdwijnen.

Er worden nu per jaar ongeveer 600.000 passagiers overgezet en zo'n 80.000 auto's. Volgens Rijkswaterstaat is zeker dat een ingrijpende verandering noodzaak is en dat varen vanaf Holwerd eigenlijk niet mogelijk zal blijven. De verwachting is dat een brug naar Ameland de rust in de Waddenzee te veel verstoort. De boot vanuit Lauwersoog of Harlingen maar Ameland laten varen lijkt eveneens niet realistisch. Als na de onderzoeken die nu volgen, toch gekozen wordt voor het in standhouden van een vaarverbinding tussen Holwerd en Ameland, zullen er waarschijnlijk veel beperkingen zijn. Ook dan kunnen passagiers met een lichtere boot prima worden overgezet, maar worden auto’s en vrachtverkeer voor de afvaarten afhankelijk van het tij.  

De verwachting is dat begin volgend jaar een beslissing genomen moet worden of er een vervolgonderzoek naar alle mogelijkheden komt over deze vooral voor de natuur ingrijpende veranderingen. Mogelijk dat er binnen nu en vijf jaar een beslissing wordt genomen. 
Agenda