Algemeen

Blije, Burdaard, Ferwert en Marrum willen dat gemeente zich aan afspraak houdt

‘Niet blij met reddingsplan voor Bruisend Hart van Hallum'

De beheerstichtingen van sportvelden in Blije, Burdaard, Ferwert en Marrum zijn ontstemd over het voorstel dat de gemeente Noardeast-Fryslân 165.000 euro extra uittrekt om in Hallum het project Bruisend Hart vlot te trekken. Als de gemeenteraad daar donderdag 7 mei mee instemt, neemt Noardeast een voorschot op het plan om het beheer van sportvelden over te nemen. En dat is niet volgens afspraak, vinden andere beheerstichtingen in het voormalige Ferwerderadiel.

Bruisend Hart staat voor clustering van voorzieningen voor voetbalclub Wykels Hallum, de kaatsers en het gemeentelijk openluchtzwembad. Dat project kost anderhalf miljoen euro en Hallum bracht zelf zes ton bijeen. De voormalige gemeente Ferwerderadiel beloofde 138.000 euro voor het vervangen van de kleedboxen en Noardeast-Fryslân stelde al een subsidie beschikbaar zes ton. Er is nu nog een tekort van twee ton. Hallum heeft de gemeente gevraagd het voetbal- en kaatsveld te verplaatsen, omdat Noardeast-Fryslân de velden in de toekomst wil beheren. Dat kost 165.000 euro, maar de gemeente bespaart dan jaarlijks wel 23.000 euro subsidie aan de beheerstichting in Hallum. Op dit moment is de gemeente eigenaar van de sportvelden in Hallum en het zwembad, maar ook de kleedgebouwen. Hallum ziet het wel zitten dat de gemeente de velden beheert, zoals nu ook al in het voormalige Dongeradeel en Kollumerland. Hallum wil dan graag eigenaar worden van de gebouwen. Vooropgesteld, de beheerstichtingen in Blije, Burdaard, Ferwert en Marrum dragen het project in Hallum een warm hart toe, maar zijn ontstemd over het voornemen van de gemeente. Zij wijzen er op dat wethouder Pytsje de Graaf de gemeenteraad op 27 februari beloofde dat zij met een uitgewerkt plan komt en de dorpen hierin zouden worden betrokken. ,,Wij betreuren het zeer en vinden het onfatsoenlijk dat de vrijwilligers binnen de beheerstichtingen, wederom buitenspel worden gezet. Ons is inmiddels wel duidelijk dat de wethouder van sportzaken haar eigen wedstrijd speelt. Dan bepaal je ook zelf de spelregels en is de uitslag op voorhand zeker’’, schrijven de beheerstichtingen aan de gemeenteraad.

Omnivereniging

De besturen van het zwembad, voetbal en kaatsen die elkaar in Bruisend Hart van Hallum hebben gevonden om met sporten, bewegen en ontmoeten samen verder op te trekken, vinden dat het project veel breder gezien moet worden. Zij zien mogelijkheden voor nog verdere samenwerking, omdat een aantal verenigingen in het dorp het bestuurlijk moeilijk heeft en daardoor zelfs dreigen te verdwijnen. Investeren in Bruisend Hart is volgens de Hallumers dan ook meer dan geld in grond en stenen. Zij zien de bijdrage van de gemeente als investeren in vitaliteit, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en leefbaarheid. De werkgroep Bruisend Hart waarschuwt tegelijk dat na zes jaar de energie en ambitie dreigt weg te vallen. ,,De sleutel voor het vervolg ligt nu bij de uitruil van velden naar de gemeente en dan wij zelf voor nieuwe gebouwen zorgen. Een uitruil die financieel gezien beide partijen kansen biedt'', aldus de werkgroep in een oproep naar de gemeenteraad die donderdag 7 mei beslist.