Algemeen

Nieuw kennis- en informatiecentrum Hegebeintum

Er ligt een ontwerp waar iedereen zich nu in grote lijnen in kan vinden en de financiering is zo goed als rond. Na bijna drie jaar praten, rekenen en weer praten, lijkt niets de bouw van een nieuw kennis- en informatiecentrum aan de voet van de terp in Hegebeintum in de weg te staan. Als alles nu meezit kan de bouw meteen na de winter los en staat er eind volgend jaar een voorziening die met inzet van vrijwilligers een nieuw elan moet geven aan activiteiten. 

Het verhaal is bekend: het huidige bezoekerscentrum aan de voet van de terp in Hegebeintum is niet meer van deze tijd. De houten voorziening is in 1991 opgebouwd uit een voormalig noodlokaal van de basisschool in Hallum. Het gebouw lekt, het is te klein, is verre van energiezuinig, het is afgeschreven en onpraktisch.

Ferwerter Rits van der Ploeg en Mient Holwerda uit Blije kwamen drie jaar geleden als bestuursleden van Stichting Rekreaasje en Toerisme yn Ferwerderadiel met het plan om een compleet nieuwe voorziening te bouwen als kennis- en informatiecentrum. 

Bij de presentatie van het ontwerp dat architect Bauke Tuinstra van TWA-Architecten in Burdaard maakte voor een haast futuristisch bezoekerscentrum in drie verdiepingen was snel duidelijk dat de meeste Beintumers daar niet op zaten te wachten. Zij vonden dat het niet paste in het dorpsgezicht, dat het te hoog en te opvallend zou zijn. 

Ook een aangepaste voorstelling viel niet helemaal in de smaak, maar inmiddels ligt er na overleg dan een ontwerp waar iedereen zich in grote lijnen in kan vinden en dat zorgt voor opluchting bij de initiators, hun adviseurs en vrijwilligers die hier zeven dagen per week klaar staan én natuurlijk Beintumers. 

Het nieuwe kennis- en informatiecentrum komt op dezelfde plaats te staan als het huidige gebouw. Bezoekers krijgen op de bovenverdieping vrij uitzicht op de terp en kerk, zonder dat omwonenden worden gestoord in hun privacy.  Misschien ook dat er nog een pad komt dat rechtstreeks naar de terp leidt.

In het gebouw komt zeker ook de dwarsdoorsnede van de geconcerveerde negen meter lange boorkolom die in 2015 tegelijk met de reddingsoperatie van de toren uit de terp is gehaald. 

Hegebeintum trekt nu jaarlijks zo’n 8000 bezoekers. Dat zijn voornamelijk mensen die de kerk met zijn unieke collectie rouwborden bekijken, toeristen ook die belangstelling hebben voor de historie van het terpenland en archeologie. De nieuwe voorziening zal een impuls zijn voor het toerisme in de regio, is de verwachting. In het nieuwe informatiecentrum komen de mogelijkheden om meer te doen aan informatie, films, educatie en horeca. Het is zeker niet de verwachting dat er heel veel meer bezoekers zullen komen, maakt het bestuur duidelijk, omdat zeker ook Beintumers er niet op zitten te wachten dat hun dorp een openluchtmuseum wordt zoals bijvorbeeld Orvelte.

Het nieuwe kennis- en informatiecentrum zal bijna een miljoen euro kosten. Voor het stichtingsbestuur is het daarom nu zo belangrijk dat de financiering nu al zo goed als rond is. Het bestuur gaat er daarbij vanuit dat de eerder door de gemeente Ferwerderadiel toegezegde 191.000 euro nu bijgedragen wordt door de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. Vanuit het Waddenfonds is vijf ton toegezegd en de rest van het geld komt uit verschillende subsidies.