Algemeen

Nieuwbouw op de terp van Hallum

In Hallum werden veertien huizen gesloopt om plaats te maken voor tien twee-onder-een kapwoningen. Met de herinrichting komt de historische radiaalstructuur terug rond de kerk op de terp. Inmiddels is de grond bouwrijp en als alles meezit kan de bouw meteen na de zomervakantie los.

De woningen aan de Antsjemastreek, Grote- en Lytse Streek in het centrum van Hallum werden afgebroken om plaats te maken voor ‘terpwoningen’. 

In opdracht van Wonen Noordwest Friesland worden tien huurhuizen gebouwd, waarvan twee levensloopbestendige woningen. Bij de nieuwbouw wordt veel aandacht besteed aan de historische waarde van de terp, zodat de radiaalstructuur terug komt op de terp en het zicht op de kerk wordt verbeterd. Tussen de huizen komt veel groen met ruimte voor fruitbomen en bloemen. 

De verwachting is dat de woningen, die gebouwd worden door  Kolthof uit Stiens, nog eind dit jaar klaar zijn. Belangstellenden kunnen zich nu al melden bij Wonen Noordwest Friesland in Sint Annaparochie.