Algemeen

NIEUWE VERBINDINGSWEG VAN MARRUM NAAR STEENENDAM?

Een nieuwe verbindingsweg van Marrum tot aan de aansluiting met de Lauwersseewei bij Steenendam, met dan deels een naastgelegen fietspad. Dat is de 'optimale variant' die de gemeente Noardeast-Fryslân heeft voorgelegd aan doarpsbelangen van Burdaard, Marrum en Wânswert. Foto: © Bram Buruma

Het gaat om een nieuwe variant op plannen voor een rondweg om Wânswert. Wethouder Theo Berends zei in de raadsvergadering daarover in goed gesprek te zijn met de doarpsbelangen. Er komen binnenkort mededelingen over de concrete nieuwe ontwikkelingen om de veiligheid in Wânswert te verbeteren omdat het dorp daar nu al zo lang op wacht, beloofde de wethouder.
Berends zei een en ander in antwoord op vragen die raadslid Barbara Wijbenga-Kleinschmidt (GB-NEF) stelde over dit project, dat al jaren vooruitgeschoven wordt. Wijbenga rekende er op dat een tipje van de sluier werd opgelicht en duidelijkheid kwam over de stand van zaken, maar Berends liet niet het achterste van de tong zien. Wijbenga moest genoegen nemen met toezeggingen die zij de afgelopen decennia in soortgelijke bewoordingen zo vaak al aanhoorde van wethouders in haar eerdere gemeente Ferwerderadiel.
Opmerkelijk is wel dat wethouder Berends nu in breder overleg met een kostbare variant komt voor een verbindingsweg die van Marrum langs Wânswert en dan via Burdaard naar Steenendam loopt voor een aansluiting daar op de Lauwersseewei. Dit betekent komend vanuit de richting Ferwert een nieuwe afslag in de Ljouwerterdyk nabij de Keekmaloane en een weg die dan vlak voor het bedrijventerrein weer uitkomt op de Nieuweweg, met daar een fietspad er naast tot Wânswert. Fietsverkeer gaat daarna door Wânswert en Burdaard naar Steenendam. De rest van het verkeer gaat over een nieuwe weg achter Wânswert langs met een aansluiting op de kruising Iedyk-Hikkaarderdyk en dan naar Steenendam. Vanaf Wânswert wordt het dan een zestigkilometer weg en dat geldt ook voor de Iedyk richting Tergrêft en Bartlehiem om die route te ontmoedigen voor autoverkeer.
Bij deze variant is een achterliggende gedachte ook dat de nieuwe verbindingsweg bij Marrum in noordelijke richting doorgetrokken kan worden als mogelijk 'ergens' bij Ferwert een nieuwe veerdam komt voor de oversteek naar Ameland. 
Het optimisme dat de wethouder heeft voor dit idee werd meteen getemperd door doarpsbelang Wânswert, omdat daar na 20 jaar praten over een rondweg nu nog geen duidelijkheid komt. Eind vorig jaar werden voor de zoveelste keer tijdelijke maatregelen genomen voor een veiliger doorgang in Wânswert. Inmiddels is duidelijk dat ook dat niet voldoende is om de problematiek op te lossen. Een nieuwe rondweg om het dorp werd vijf jaar geleden berekend op 1,8 miljoen euro. De provincie zei zes ton toe, als de gemeente het resterende bedrag zou betalen. Wânswert ging er toen vanuit dat het wel goed zou komen, maar er bleek bij de gemeente geen geld voor. Wânswerter dorpsbelangvoorzitter Goffe de Boer heeft grote twijfels bij de haalbaarheid van nu nog weer een veel groter tracé. Als veehouder in het gebied voorspelt hij dat het geduld van Wânswert nog weer veel langer op de proef wordt gesteld, omdat het project dan nog vele malen duurder wordt en er voor de aanleg daarvan nog meer land aangekocht moet worden van verschillende boeren.