Algemeen

Noardeast wil gelijk beheer van sportvelden

Het beheer van sportvelden is in Noardeast lang niet overal gelijk. Sommige afspraken tussen de gemeenten en verenigingen zijn mondeling gemaakt en nergens omschreven, of er is zelfs niet eens te achterhalen wat afgesproken is. De fusieNoardeast-Fryslân wil het beleid nu harmoniseren. Dát er duidelijke afspraken moeten worden gemaakt, blijkt wel na het wegwaaien van de dug-outs op het voetbalveld van Wardy in Ferwert. 

De verschillen zijn groot in het beleid voor het beheer van sportvelden in de gemeente Noardeast-Fryslân. Sommige afspraken staan niet eens op papier, omdat die alleen mondeling zijn gemaakt. Andere afspraken zijn niet meer te achterhalen of ze zijn veranderd zonder dat de wijzigingen werden omschreven. In het voormalig Ferwerderadiel werden sportvelden mede door een gemeentelijke subsidie beheerd door  plaatselijke stichtingen. De voormalige gemeenten Dongeradeel en Kollumerland beheerden tot de fusie sportvelden zelf. Opstallen op sportparken van de verenigingen waren daar geprivatiseerd en kwamen voor kosten van de verenigingen. Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van sportvelden in voormalig Dongeradeel en Kollumerland beter is dan in Ferwerderadiel. In Dongeradeel en Kollumerland werd 75 procent van de velden als voldoende of goed beoordeeld. In Ferwerderadiel is dit 33 procent.
In voormalig Ferwerderadiel werden de sportvelden overgedragen aan de lokale beheerstichtingen. De clubs moeten dan geld reserveren voor het onderhoud, de onroerendezaakbelasting en afvalstoffenheffingen betalen. In de praktijk blijkt dat privatisering vaak leidt tot slechtere velden en/of eerdere renovaties van de sportvelden. 
Meer op www.ferwerderadiel.nl

Vrijwilligers staken in Ferwert meteen de handen uit de mouwen om de ingestorte dug-outs op het voetbalveld op te ruimen. De tegenvaller kost de voetbalclub naar schatting zo'n 5000 euro. De dug-outs waren recent geïnspecteerd en kregen in plaats van een betonnen plaat een kunststof afdekking, maar de enkelsteens muurtjes bleken niet bestand tegen de harde wind. De eisen zijn strenger na het drama in mei 2014 in Twijzel, waarbij een kind om het leven kwam.  Foto's: (©) Bram Buruma