Algemeen

Opknapbeurt Ruurd Wiersmahûs

Het Ruurd Wiersmahûs is nog niet open voor publiek, maar er wordt de komende periode in en om het museum in Burdaard wel hard gewerkt aan onderhoud.

Er is inmiddels gestart met een hoognodige opknapbeurt en het werk wordt in hoofdzaak verricht door ondernemers in de regio.  Belangrijk onderdeel van het onderhoud is bezuinigen op de energierekening. Er komt dubbel glas en de kozijnen worden hersteld door Dokkumer schilders- en afwerkingsbedrijf De Vries en ook de plaatselijke ondernemer Tjeerd Spijksma is net als eerder weer ingeschakeld voor het onderhoudswerk. Er wordt nog onderzocht hoe het binnenklimaat verder verbeterd kan worden. Het museum blijft voorlopig nog gesloten vanwege de coronamaatregelen.

De dubbele arbeiderswoning is in 1905 gebouwd. Melkvaarder Ruurd Wiersma kocht de beide 'dampigste woningen' van Wânswert aan de Streek in 1964 voor 1600 gulden en bleef er tot zijn dood in 1980 wonen. Ruurd Wiersma werd bekend door naïeve schilderkunst. Hij maakte van zijn woonkamer één groot, kleurig panorama, wanden, plafonds, meubilair en nog veel meer werd ook beschilderd en op die manier nog steeds bewaard. Jaarlijks trekt het mseum zo twee- tot drieduizend bezoekers, die rondgeleid worden door vrijwilligers.