Algemeen

OPNIEUW TIJDELIJKE MAATREGELEN

Het geduld van Wânswerters en nog veel meer mensen wordt al 20 jaar op de proef gesteld. Er wordt immers al zoveel jaren gepraat en gerekend om een nieuwe rondweg te realiseren, omdat er per etmaal zo'n 2000 voertuigen dwars door het dorp komen, met hardrijders, gevaarlijke situaties en trillingen die het woonplezier er in het dorp er al helemaal niet beter op maken. De voormalige gemeente Ferwerderadiel beloofde dat de rondweg er vijf jaar geleden zou liggen, maar tot nu toe blijft het bij tal van tijdelijke maatregelen en afgelopen weken is daar weer een vervolg aan gegeven. 
Foto's © Bram Buruma

Het bestuur van Dorpsbelang Wânswert is natuurlijk blij dat er weer iets gebeurt in het dorp, omdat daar zelfs heel even het gevoel was dat hun problemen vergeten werden in plannen voor Noardeast. Al in 1999 werd Wânswert een oplossing voor de verkeersproblematiek beloofd en ook nu lijkt de rondweg maar heel langzaam dichterbij te komen. De nieuwe weg om het dorp werd ruim vijf jaar geleden berekend op 1,8 miljoen euro. De provincie zei toe zes ton bij te dragen, als de gemeente het resterende bedrag betaalt. Ferwerderadiel ging daar in 2016 mee akkoord en Wânswert ging er toen al vanuit dat het wel goed zou komen, maar datzelfde jaar stelde Ferwerderadiel dat het geld er niet was. Inmiddels is deze gemeente opgegaan in Noardeast-Fryslân. De rondweg werd over de fusie heen getild en ligt er dus nog steeds niet, maar is wel in de begroting meegenomen voor volgend jaar en daar is ook bijna anderhalve ton gereserveerd voor de daarvoor benodigde nu agrarische grond. Theo Berends beloofde als wethouder van Noardeast-Fryslân op 2 juli aan de gemeenteraad dat er meteen na de zomer een informatiebijeenkomst met dorpsbelang zou komen. Dat moet nog, maar Wânswert gaat er vanuit dat het gesprek er binnenkort echt van komt en dat dan ook het tracé bekend zal worden, hoopt voorzitter Goffe de Boer. En eigenlijk kan dat ook niet anders, want de colleges van Ferwerderadiel, Dongeradeel en Kollumerland hebben in 2017 in aanloop naar de fusie op 1 januari 2019 in de gezamenlijke perspectiefnota ‘Een gedeelde toekomst’ het geld gereserveerd voor de nieuwe rondweg. 

In afwachting van het definitieve besluit werden de afgelopen jaren tal van tijdelijke maatregelen genomen om Wânswert veiliger te maken. Er kwamen kuubkisten op de weg te staan om de snelheid er uit te halen. Die werden dan weer vervangen door paaltjes, er werd extra op snelheid gecontroleerd en er kwamen matrixborden, maar de overlast is er nog steeds.
In november is de doorgaande weg opnieuw geasfalteerd werd, er zijn nieuwe waarschuwingsborden geplaatst en op het wegdek werd speels en niet te missen aangegeven dat er 'slow' gereden moet worden. Ook de drempel bij binnenkomst van het dorp is opnieuw bestraat en daar wordt nog groen geplant. Verder wordt de walbeschoeiing van het haventje nog vernieuwd en het bruggetje in het wandelpad richting molen Victor wordt aangepakt. 
Dorpsbelang is blij dat Wânswert nu eindelijk aan de beurt is, maar blijft er bovenop zitten dat er nu ook eindelijk meer duidelijkheid komt over de rondweg. ,,Der is ús tasein dat wy op koarte termyn mear fan de gemeente komme te witten en dat dan foar elkenien ek dúdlik wurdt wêr't de rûnwei lâns komt te rinnen'', zegt voorzitter Goffe de Boer. ,,Ik hoopje dat wy dan safier binne dat de dyk der takommend jier oanlein wurdt.''