Algemeen

Plaatsmaken voor nieuwe terpwoningen

In Hallum worden aan de Antsjemastreek, Grote- en Lytse Streek veertien woningen gesloopt en vervangen door 10 terpwoningen, waarvan twee levensloopbestendige 'terpwoningen'. Het idee hier achter is dat de radiale structuur rondom de kerk weer beter tot zijn recht komt.

   

Bij de nieuwbouw van tien terpwoningen wordt veel aandacht gegeven aan de historische waarde van dit unieke gedeelte van de Hallumer terp. Dit houdt in dat de stand van de huizen anders wordt en dat er vooral meer open ruimte komt voor fruitbomen en bloemen en het zicht op de kerk wordt verbeterd.  

De oorsprong van dit plan ligt al bij de bijeenkomsten die in 2016 door dorpsbelang en Terpen & Wierden werden georganiseerd om de historische rijkdom van Hallum beter zichtbaar te laten worden. Daarin kwamen er o.a. ideeën naar voren om de paden die van de Rondweg richting Kerkpad gaan net zoals vroeger weer beter in het oog te laten springen en het zicht op de kerk en toren te herstellen.

Wonen Noord-West Friesland stond voor de keus de woningen ingrijpend te renoveren dan wel te vervangen door nieuwbouw. Van Landschapsbeheer Friesland kwam geld uit het Project Terpen en Wierden is bereid in de aankleding van de terp een belangrijk aandeel te leveren. In samenspraak met vertegenwoordigers van dorpsbelang werden de vervolgstappen in rap tempo gezet en na bekend worden van de plannen veranderde het beeld op de terp. Steeds meer woningen kwamen leeg te staan, bewoners naar een tijdelijke of permanente woning elders.

Ook de gemeente Noardeast-Fryslân werkt mee aan het realiseren van dit plan en de verwachting is het terrein nog vóór de winter bouwrijp wordt gemaakt.