Algemeen

Bij Bartlehiem bloemen plukken voor meer biodiversiteit

PLUKTUIN DOKKUMER EE

Gedeputeerde Douwe Hoogland kreeg zaterdag uit handen van Marijke Dijkstra officieel het eerste boeket uit de Pluktuin Dokkumer Ee. In de bloeiende akkerrand aan het fietspad tussen Bartlehiem en Tichelwurk mogen passanten nu tegen een kleine vergoeding zelf een boeket samenstellen.
Foto's © Bram Buruma


De officiële opening was er toen Sieb Zeinstra met de polsstok van het fietspad langs de Dokkumer Ie naar de bloeiende akkerrand sprong, maar gedeputeerde Douwe Hoogland kreeg uit handen van Marijke Dijkstra het eerste kleurijke boeket. Hoogland, die in aan de andere kant van de Dokkumer Ie opgroeide, sprak net als Hans Kroodsma (links) als voorzitter van Agrarisch Collectief Waadrâne zijn waardering uit voor de pluktuin en daarmee het streven naar meer biodiversiteit in deze regio.  
Piebe en Marijke Dijkstra boeren en wonen al decennia lang op Tichelwurk aan het fietspad de Dokkumer Ie richting Bartlehiem en hebben nu samen met de buren Wini Wedenaar en Jori Bottema van Anne-Famkes Pleats het initiatief genomen voor een pluktuin. Het doel is om de biodiversiteit te verbeteren en mensen te informeren over het belang van biodiversiteit.
Dijkstra is lid van het Agrarisch Collectief Waadrâne, één van de zeven collectieven in Fryslân die zich met zo'n 145 boeren in het gebied tussen Lauwersoog en Westhoek inzetten voor behoud van natuur, landschap en biodiversiteit. Bij de pluktuin wordt dat ook nog een duidelijk gemaakt.  
De pluktuin aan de Dokkumer Ie van 1200 vierkante meter sluit dan ook perfect aan bij het doel van het collectief. Biodiversiteit is belangrijk want deze het heeft onder andere een remmende werking op invloeden die een gebied onder druk zetten, zoals plagen, vervuiling en klimaatverandering. De aanwezigheid van de natuurlijke vijanden van plaagdieren, waaronder spinnen, sluipwespen en roofkevers die aangetrokken worden door bijvoorbeeld kruidenrijke bloemen en insectenheuvels, zorgt er voor dat gewassen weerbaarder worden en de bodem gezonder.
Over de sloot naar Pluktuin Dokkumer Ee is een bruggetje gemaakt, zodat mensen hun eigen veldbloemen kunnen plukken. Er is touw en er zijn scharen aanwezig. Passanten kunnen er zelf een prachtig boekt samenstellen van 20 tot 30 bloemen en doen daarvoor ter plaatse vijf euro in een potje of maken het geld even over. De bloemenpracht in de pluktuin is goed voor bijen, vlinders en andere insecten en dragen bij aan de biodiversiteit, evenals de vogelakker die zich enkele honderden meters achter de pluktuin bevindt. Vogels en insecten kunnen hier een rustig plekje vinden. Vogelakkers bestaan voor 60 procent uit gras en klaver en 40 procent uit akkerbloemen. Tevens vind je in deze vogelakker enkele insectenterpen, deze bestaan uit een hoop zand dat opwarmt door de zon en zo meer insecten bevat. Dit is bedoeld om boerenlandvogels zoals de ljip en de skries te eten geven. Bloeiende akkerranden trekken van het voorjaar tot in september tientallen soorten bijen en nog veel meer vlinders en andere insecten. De zaden zorgen er voor dat er volgend voorjaar weer bloemen staan, maar een deel daarvan is ook goed voor de vogels die daar op af komen en van profiteren. De akkerranden vervult zo in het najaar een dubbelfunctie voor zaadeters.
De ervaring van Dijkstra is dat er vaak passanten langskwamen met de vraag of ze een bos bloemen mochten plukken, maar anderen soms ook al stiekem een boeket meenamen. Dat kan nu tegen een kleine vergoeding. Dijkstra: ,,Dizze blommen bin fansels bedoeld om hjir mear bijen, ynsekten en fûgels te lûken en dus net om te plukken. Mar miskien dat wy der op dizze wize mei belangstelling fan oaren meiïnoar noch folle mear fan meitsje kin.''