Algemeen

Replica van rouwbord in Westernijtsjerk

In de kerk van Westernijtsjerk is een replica onthuld van een rouwbord van Titia van Burmania, die lang geleden op de Jeppemastate vlak bij de kerk woonde.

Wat uit den boze was toen er nog erediensten werden gehouden in de kerk van Westernijtsjerk, kan wel nu het kerkgebouw gerestaureerd werd in het bezit kwam van Alde Fryske Tsjerken. 

In de kerk is een replica van het rouwbord van Titia van Burmania onthuld door Jelle Terluin, die het ‘nieuwe’ bord schilderde. Bij de onthulling gaf Terluin een toelichting op het gebruik en de tradities van rouwborden. De meeste daarvan gingen verloren, toen afbeeldingen van wapenschilden eind 1700 in de Bataafse Republiek werden verboden. Het originele rouwbord van Titia van Burmania belandde in het Fries Museum. Omdat het houtwerk daarvan in de loop der jaren zo kwetsbaar is geworden dat het niet meer kan worden uitgeleend, kreeg Marrum-Westernijtsjerk toestemming om een replica te laten maken. 

Aanvulling
De plaatselijke commissie die zich daar voor inzette, ziet het rouwbord nu als een geweldige aanvulling op het verhaal van bewoners van de Jeppemastate die ooit op een steenworp afstand van de kerk stond. Titia van Burmania woonde daar destijds samen met haar echtgenoot Binnert Heringa van Grovestins die 17 jaar Grietman van Ferwerderadeel was. Op het rouwbord is het familiewapen Van Burmania afgebeeld én dat van Binnert Heringa van Grovestins. 

Het eikenhouten bord van de replica werd gemaakt door dorpsgenoot Meindert Steen, terwijl Jelle Terluin belangenloos de decoratie verzorgde en restaurateur Randolph Algera uit Heerenveen de belettering deed, waar uit blijkt dat Titia van Burmania op 38-jarige leeftijd is overleden op 22 november 1685.

Foto: © Bram Buruma