Algemeen

SAMEN AAN DE SLAG
IN FERWERT

Bewoners van de Roulastrjitte en Cammingastjitte in Ferwert worden opgeroepen om zaterdag 4 november samen aan de slag te gaan om de buurt op te knappen.

 

 

Bewoners van de Roulastrjitte en Cammingastjitte in Ferwert is gevraagd wat zij vinden van hun straatbeeld. Wat er naar hun idee anders kan en waar ze elkaar kunnen helpen of hulp bij nodig hebben. Uit de inventarisatie is gebleken dat veel mensen wat aan hun straatbeeld willen veranderen, maar dat de verbinding met elkaar ontbreekt om dit ook samen te kunnen organiseren. Daarom is er op zaterdag 6 november een ‘tuindag’ in beide straten, om samen met de bewoners beide straten en zo ook Ferwert een stukje mooier maken. Naast het mooier maken is verbinding, elkaar helpen en leren kennen ook een belangrijk doel van deze dag. Naast de bewoners wordt dan ook een oproep aan andere vrijwilligers uit het dorp gedaan om te komen helpen. Het gaat om mensen met auto en kar die grofvuil willen opladen en naar het stort willen brengen, mensen met ‘groene vingers’ die willen helpen snoeien en voortuinen netjes maken. Wie mee wil doen, moet liefst wel eigen handschoenen, heggenschaar, snoeischaar e.a. tuingereedschap meenemen. Voor koffie en wat lekkers wordt gezorgd. Als dit een succes blijkt, worden op deze manier meerdere straten bekeken en mensen helpen. Wonen Noordwest Friesland zal dit zien als pilot wat ook mogelijk een meerwaarde kan zijn voor andere dorpen.
Dus: zaterdag 6 november om 10.00 uur verzamelen bij de buurtbank in de Cammingastrjitte om met elkaar een echt ‘mienskipsgefoel’ te creëren.
Aanmelden kan tot 4 november via doarpsomtinkersferwert@gmail.com of 0518-411904.