Algemeen

Schooljeugd beleeft waterweek

Na een fysieke onderwijsstop van kerst tot pasen maakten kinderen een inhaalslag met rekenen, taal en lezen. In de laatste weken voor de zomervakantie zorgde het onderwijsteam van cbs It Fundamint in Hallum met het thema water voor een inhaalslag op kunst en cultuur en beweging. 

Onder de begeleiding van docenten van Opus3 uit Dokkum werd dansjes ingestudeerd, werden voorstellingen bedacht en werden met beeldende vorming prachtige decor attributen gemaakt. Uiterst gemotiveerd en enthousiast oefenden ze samen hun acts in. Zo konden ouders, pakes, beppes en dorpsgenoten toch getuige zijn van de talenten die de kinderen hebben op het gebied van dans, theater en muziek vanuit de veelzeggende titel 'Hallum Onder Water'. Uiteraard werd het onderdeel beweging niet vergeten en konden de leerlingen genieten van zomerijs. Niet om op te eten, maar om op te schaatsen, midden in school werd een kunstijsbaan neergelegd. Op een grote waterglijbaan mochten de leerlingen van groep 8 als laatste afglijden om hun tijd op cbs It Fundamint af te sluiten. Stralende gezichten dus na afloop van trotse kinderen en evenzo de blije gezichten van de ouders en leerkrachten.