Algemeen

Sporten om het overlijden van Janneke te verwerken

Voor de familie Bijlstra uit Ferwert en nog héél veel meer mensen stond de wereld op 30 juni 2020 stil, omdat toen 'hun' Janneke overleed aan een hartstilstand. Het verdriet is er nog steeds en de naasten gaan daar op heel verschillende manieren mee om. Voor Janneke's broer Eelco Bijlstra is sporten een manier om zijn verdriet te verwerken. Met een sponsoractie hoopte hij vijfduizend euro bijeen te lopen voor de Hartstichting. Inmiddels staat er bijna het tienvoudige van dat bedrag op de teller.

Bijna 27 jaar is Janneke en gelukkig met haar man Henk Witteveen en dochtertje Lieke van één jaar, als zij plotseling komt te overlijden aan hartfalen. Er gaat bij heit Harry, mem Maaike, broer Eelco en natuurlijk zwager Henk Witteveen met zijn nu bijna tweejarige dochtertje Lieke, geen dag voorbij dat zij niet denken aan Janneke. 

Eelco (28) weet als leraar lichamelijke opvoeding als geen ander dat sport en bewegen goed is om zijn gedachten te laten gaan en tegelijk energie op te bouwen om weer verder te kunnen. Vorige week dinsdag liep hij een halve marathon, ruim 21 kilometer van scholengemeenschap Comenius in Leeuwarden waar hij werkt naar zijn ouderlijk huis in Ferwert. In gedachten was Eelco die ruim anderhalf uur vooral bij zijn zus en weet zich degelijk gesterkt door de enorme hoeveelheid reacties op zijn initiatief om een sportieve sponsoractie op te starten voor de Hartstichting. 

Eelco werd onderweg van Leeuwarden naar Ferwert gesteund door heit en mem die hem volgden op de e-bike. Tegelijk fietste zijn vriendin Lisanne die ochtend 100 kilometer en familie met nog heel veel anderen legden de afgelopen dagen hun gesponsorde kilometers op de fiets, hardlopend of wandelend af, collega docenten sloten zich samen met leerlingen van Comenius en voetbalmaten uit Ferwert en Hallum bij de actie aan. 

Het is bizar hoeveel reacties er kwamen na zijn initiatief om de Hartstichting te steunen voor onderzoek naar hartfalen, vertelt Eelco. Bijna 500 actieve deelnemers sloten zich aan bij de actie, ruim 4800 sponsoren steunen het initiatief met deze week in totaal bijna 49.000 euro op de teller. ,,It is folslein út ‘e hân rûn, mar wy hoopje no dat de fyftichtûzen euro helle wurdt en dêr doarst earder net ien earder fanút te gean.’’  

 

'Útlaatklep'  

Eelco geniet er echt van dat hij veel mensen op deze manier in beweging krijgt. ,,Sport is foar my sels altyd al in útlaatklep west. Ik moat wat dwaan om my goed te fielen en troch te gean. Ik ha dat seker yn dizze tiid ek o sa noadich, oars wurd ik gek. It is boppedat myn wurk om ek oare minsken yn beweging te krijen. Dat it dan no slagget dat der safolle minsken bin dy’t hjirby oanheakje en yn it spier bin, dat is fansels fantastysk. Ik hear fan minsken dat sy nije rinskuon kocht ha om mei te dwaan. De  oanlieding fan dizze aksje is fansels ferskriklik. Mar dit jout my foaral no in hiel goed gefoel en ik wit no dat der net ien is dy’t Janneke ferjit.’’

Het wrange in dit hele verhaal is dat Eelco na uitgebreide onderzoeken twee weken geleden te horen kreeg dat hij mogelijk dezelfde hartritmestoornis heeft dan zus Janneke. Hoewel niet helemaal duidelijk is waar Janneke aan overleed, is wel duidelijk dat haar hart op hol sloeg. Uit voorzorg krijgt Eelco daarom binnenkort operatief een Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD), zodat zijn hartritme voortdurend onder controle staat en elke afwijking door een arts kan worden uitgelezen. 
Eelco: ,,Ik bin jong, fiel my sûn, bin hartstikke fit en ha alle fertrouwen yn myn lichem. Mar it is wol wer in klap, want je wurde ynienen sjoen as in hertpasjint. It belangrykste is foar my no dat ik myn wurk dwaan bliuwe kin en sporte mei.’’

Vervolgactie
De sponsoractie voor de Hartstichting sluit Eelco nu eerst af, maar nog vóór dat de balans wordt opgemaakt, denkt hij al aan een vervolg hierop, zodra er veel minder beperkingen zijn om iets te organiseren. Eelco: ,,Ik hoopje op dizze wize mei hiel folle oaren in lytse bydrage te leverjen oan ûndersiken nei hertritmestoarnissen by foaral jonge froulju, want der is krekt lykas by Janneke noch lang net alles oer bekend.’’