Algemeen

Tempeltje van Ids is ingepakt

Het kunstwerk dat bij Marrum herinnert aan het tussen 1963 en 1993 op Deltahoogte brengen van 66 kilometer zeedijk is de komende weken helemaal afgeschermd. Het Tempeltje van Ids Willemsma, zoals het kunstwerk op de zeedijk wordt genoemd en in 1993 werd gemaakt in opdracht van Wetterskip Fryslân, krijgt een grondige opknapbeurt. Nadat al 80 ton grond en graszode van het dak is verwijderd, wordt nu de stalen constructie van 12 stalen pilaren opnieuw gelast en wordt een nieuwe coatinglaag aangebracht. Daarna komen de graszoden terug, die symboliseren dat de zeedijk werd opgetild. De verwachting dat het kunstwerk dan zeker weer 25 jaar mee kan. De opknapbeurt is op aandringen van de kunstenaar, die waarschuwde voor de slechte onderhoudsstaat van zijn werkFoto: Bram Buruma