Algemeen

Terp fan de Takomst al heel even open voor eigen publiek

Tjitske Andringa van de projectgroep Terp fan de Takomst en Henk de Vries van It Fryske Gea plaatsten het klaphekje op de route naar de Terp fan de Takomst. Daarmee werd de bijzondere ontmoetingsplaats achter de zeedijk officieus geopend, maar voorlopig alleen voor inwoners van Blije.

De eerste bezoekers aan de terp fan de Takomst zijn inwoners van Blije. Zij mogen alvast een kijkje nemen op ‘hun’ bijzondere ontmoetingsplaats achter de zeedijk, maar die is pas vanaf volgende zomer helemaal af en open voor publiek. De officiële opening is gepland op 15 en 16 juli 2022. Foto: Bram Buruma

De Terp fan de Takomst is nog niet helemaal klaar, maar de toegang door de kwelder is nu al aardig begaanbaar en werd met dank aan It Fryske Gea herkenbaar gemaakt met een klaphekje. Er moet nog veel gebeuren, maar inwoners van Blije mochten alvast komen kijken waar de afgelopen zomer zo hard aan is gewerkt en wat na jaren voorbereiding is bereikt. 

Anderhalve kilometer achter de zeedijk bij Blije verrees de afgelopen maanden de Terp van de Takomst. Henk de Vries sprak bij de aftrap als directeur van grondeigenaar It Fryske Gea van een historisch moment, omdat alle terpen in Fryslân aan de andere kant van de zeedijk zijn en in de loop der jaren hun oorspronkelijke functie als vluchtplaats in het getijdenlandschap hebben verloren. Blije is een uitzondering, daar verrees een terp in het landschap waar een terp thuishoort en terug is bij de oorsprong. 

Ruim zestig inwoners van Blije lieten zich ‘vereeuwigen’ met een naamplaatje op paaltjes in de terp en die lijst is aangevuld met namen van zo’n 30 mensen die meewerkten aan het project. Bij de officieuze opening werden de plaatjes alvast gemonteerd en symboliseren zo dat de terp ook echt van het dorp is. 

Unieke ontmoetingsplaats
De Terp van de Takomst is ontworpen door kunstenaarscollectief Observatorium en wordt gezien als een unieke ontmoetingsplaats om meer mensen op de grens van land en zee bewust te maken van deze omgeving en de bezoekers ‘in verbinding’ te brengen met het Wad. Het idee ontstond tien jaar geleden vanuit de Dorpsvisie. De terp is nu dus bijna klaar en werd gerealiseerd met subsidies en een bijdrage uit het Waddenfonds. Rondom verrijzen al de reusachtig houten kolommen die vanaf de zeedijk zichtbaar zijn. 

Op deze palen komt nog een gebogen houten ring met teksten en in de middencirkel komen banken. De Terp fan de Takomst trekt nu van verre de nieuwsgierigheid en zal veel mensen prikkelen, is de verwachting. Toch is het niet de bedoeling dat er hordes bezoekers achter de zeedijk komen. Om vanaf volgend jaar iets te kunnen organiseren is vergunning afgegeven voor vier keer per jaar iets van een voorstelling, excursie of bijeenkomst voor maximaal 40 bezoekers en er mag een keer per jaar met maximaal 100 bezoekers ‘iets’ georganiseerd worden voor inwoners van het dorp. Verder is het voor bezoekers natuurlijk vrij om buiten het broedseizoen een wandeling te maken naar het kunstwerk. De officiële opening en die is gepland op 15 en 16 juli 2022.