Algemeen

Lezing over grafrituelen en grafvelden Hegebeintum-Easterbeintum

Terpendag in Hegebeintum

Zaterdag 25 mei is in Hegebeintum de eerste terpendag van dit jaar. Gastspreker is dr Egge Knol. Hij vertelt over Vroegmiddeleeuwse grafrituelen in Hegebeintum en de vondsten van grafvelden in Hegebeintum en Easterbeintum.  

Al enige jaren organiseert de Stichting Terp Hegebeintum met succes de Terpendagen. Op de laatste zaterdag van de maanden mei, juni, juli en augustus zijn er dan activiteiten in en om het kennis-en ynformaasjesintrum aan de voet van de terp. De eerste Terpendag van dit jaar is zaterdag 25 mei, met als spreker dr Egge Knol, een bekende bioloog-archeoloog die werkt als conservator archeologie, geschiedenis en oude kunst van het Groninger museum. Knol publiceert regelmatig op het terrein van de Noord-Nederlandse archologie en cultuurgeschiedenis. Hij zal in Hebeintum vertellen over Vroegmiddeleeuwse grafrituelen in Hegebeintum. In de jaren 1904 tot 1907 werd in de terp van Hegebeintum een grafveld aangetroffen met zowel lijkverbranding als lijkbegraving. De meegegeven urnen en grafgiften dateerden dit grafveld op 400-825 na Christus. Hegebeintum was het eerste grote grafveld in het Noorden dat wetenschappelijk onderzocht werd onder leiding van mr. P.C.J.A. Boeles. Het grafveld met bijzondere vondsten heeft een grote rol gespeeld in discussies over Fryslân in de Vroege Middeleeuwen en is nóg van betekenis. Het grafveld in Hegebeintum is uit dezelfde tijd en wordt vergeleken met het grafveld van het naburige Easterbeintum. Egge Knol was betrokken bij de opgraving van Easterbeintum en werkt aan een publicatie van alle vondsten uit het grafveld Hegebeintum. Zaterdag 25 mei is zo een prachtige gelegenheid om naar Hegebeintum te komen om het verleden te beleven door de geschiedenis van de terp en zijn bewoners. De bijeenkomst begint om 14.00 uur en de toegang is gratis