Algemeen

Terpwoningen op historische grond

Op de terp van Hallum is gestart met de bouw van tien Terpwoningen op de plaats waar 14 huizen werden gesloopt. De funderingen werden met een grote kraan gelegd. De planning is dat de nieuwe woningen vóór de winter onder dak en komend voorjaar klaar zijn voor de nieuwe bewoners. 

De bouw van tien nieuwe Terpwoningen is na enige vertraging in de voorbereidingsfase nu los. Meteen na de bouwvakvakantie werden de funderingen gelegd en als het meezit zijn de huizen komend voorjaar klaar.  Foto: Bram Buruma

Op de terp werden in opdracht van Wonen Noordwest aan de Antsjemastreek, Grutte- en Lytse Streek in Hallum 14 verouderde huurhuizen afgebroken. De huizen worden vervangen door 10 huizen voor de verhuur, waarvan twee levensloopbestendige woningen. De gemeente Noardeast-Fryslân werkte mee aan het realiseren van dit plan en betaalt de inrichting van het gebied. 

Bij de nieuwbouw wordt veel aandacht besteed aan de historische waarde van de terp. De gedachte hier achter is dat de paden die van de Rondweg richting Kerkpad gaan, net zoals vroeger weer meer in het oog te laten springen en het zicht op de kerk en toren te herstellen. De stand van de huizen is ook zo dat de radiaalstructuur daar terug komt. Tussen de huizen komt veel ruimte voor groen, met ook fruitbomen en bloemen. Het is de bedoeling dat de huizen vóór de winter winddicht zijn en in april 2022 worden opgeleverd. 

Sommige bewoners van de gesloopte huurhuizen gaven bij de sloop al aan dat zij graag terug willen naar de plek waar ze woonden. Anderen gebruikten een vergoeding voor gedwongen verhuizing voor de aankoop van een eigen huis of zij zochten een andere huurwoning. De huur van de nieuwe Terpwoningen komt aanzienlijk hoger te liggen, maar Wonen Noordwest Friesland gaat er vanuit dat die drempel met een lagere energierekening en eventueel de mogelijkheid voor huurtoeslag geen belemmering is voor nieuwe bewoners.