Algemeen

Tien nieuwe Terpwoningen in Hallum

Binnenkort worden 14 woningen aan de Antsjemastreek, Grote- en Lytse Streek in Hallum gesloopt en maken plaats voor 10 Terpwoningen, waarvan twee levensloopbestendige woningen. Op dinsdag 7 mei is er een informatiebijeenkomst waar de ontwerpen worden gepresenteerd.  

Foto: Bram Buruma

Bij de nieuwbouw van tien Terpwoningen in Hallum wordt veel aandacht geschonken aan de historische waarde van dit unieke gedeelte van de dorpsterp. Zo wordt de stand van de woningen anders dan de huizen die er nu staan en er komt meer open ruimte voor fruitbomen en bloemen. In de nieuwe opzet wordt het zicht op de Sint Maartenkerk verbeterd. 

De oorsprong van deze plannen ligt bij de bijeenkomsten die in 2016 door dorpsbelang en Terpen & Wierden werden georganiseerd om de historische rijkdom van Hallum beter zichtbaar te laten worden. Daarin kwamen er onder meer ideeën naar voren om de karakteristieke paden die van de Rondweg richting Kerkpad gaan, net zoals vroeger weer beter in het oog te laten springen en het zicht op kerk en toren te herstellen. Wonen Noordwest Friesland stond begin vorig jaar voor de keuze de woningen ingrijpend te renoveren dan wel te vervangen door nieuwbouw en Landschapsbeheer Friesland was met geld uit het Project Terpen en Wierden bereid in de aankleding van de terp een belangrijk aandeel te leveren. Wonen Noordwest besloot daarop de 14 bestaande woningen aan de Antsjemastreek, Grote- en Lytse Streek te slopen. De stap naar de gemeentelijke plannenmakers was toen gauw gezet. 

In samenspraak met vertegenwoordigers van dorpsbelang werden door de drie partijen in rap tempo schetsen en tekeningen gemaakt en op 9 juli vorig jaar gepresenteerd in mfc Trefpunt.Na die datum veranderde het beeld op de terp. Steeds meer woningen kwamen leeg te staan en eind februari vertrokken ook de laatste bewoners naar een tijdelijke of permanente woning elders.

Archeologisch onderzoek

Inmiddels is al een eerste oriënterend archeologisch onderzoek gedaan, dat waarschijnlijk een vervolg krijgt in een dieper gravend onderzoek. Verder is er door architecten, stedenbouwkundigen en beleidsmaker hard gewerkt om te komen tot een plan waar niet alleen de toekomstige bewoners, maar ook dorpsbewoners, cultuurhistorici en bezoekers blij van worden. Vertegenwoordigers van dorpsbelang die de ontwerpen voor de herstructurering hebben gezien, zijn enthousiast. 

Geen gasmeter

Grote vraag is nu wat voor type huizen er worden gepresenteerd. Dat er geen gasmeter in komt, is bekend. Maar hoe komen ze er uit te zien en hoe is het met belangstelling van mensen die er graag in willen wonen?  Iedereen is welkom tijdens de informatiebijeenkomst in mfc Trefpunt, waar Diana Lautenbag en Bernardus Warenga van Lautenbag Architectuur, Jan Clots (stedenbouwkundige Gemeente Noardeast-Fryslân) en Oscar Borsen (Landschapsbeheer Friesland) uitleg zullen geven van de plannen. De bijeenkomt begint om 19.30 uur. Na de pauze is er  ruimschoots gelegenheid op informele wijze vragen aan de drie inleiders te stellen.