Algemeen

TURNEN VOOR DE
EERSTE MEDAILLE

In Ferwert startte zaterdag de dorpencompetitie voor jonge turnsters. Voor de meeste deelnemers in recreatie- en instapgroepen van MGVV Marrum, Sweltsjes Burdaard, Turnlust Hallum en V&V Garyp was het de eerste wedstrijd en dan ook nog zonder heit en mem, pake en beppe op de tribune. Maar wel voor het oog van een echte jury. Niet om te beoordelen wat niet lukte maar wat juist wel goed ging, met na afloop voor iedereen een medaille. Foto's © Bram Buruma www.sawnstjerrennijs.nl