Algemeen

Klaas Krol heeft als wijkagent het stokje overgedragen aan Bert Verbruggen

‘Vaak aan de voorkant van het probleem’

Klaas Krol was zeventien jaar lang de wijkagent van Ferwerderadiel. Tegelijk met het opgaan van deze gemeenten Noardeast-Fryslân, werd de Hallumer de nieuwe wijkagent van het voormalige West Dongeradeel, het gebied tussen ruwweg Holwerd, Bornwerd en Moddergat. Krol gaf dit jaar het stokje door aan Bert Verbruggen, maar merkt dat veel mensen in zijn woonomgeving hem nog steeds zien als aanspreekpunt van de politie. Hoogste tijd dus voor een kennismaking met de wijkagenten.

Bert Verbruggen (links) heeft als wijkagent in het voormalige Ferwerderadiel het stokje overgenomen van Klaas Krol, die zich nu richt op het gebied tussen ruwweg Holwerd, Bornwerd en Moddergat. © Foto: Bram Buruma

Bert Verbruggen werkt vanuit het politiebureau aan de Parklaan in Dokkum en heeft de weg in het voormalige Ferwerderadiel al gevonden. Dat zelfde geldt voor Klaas Krol in zijn nieuw werkgebied. Met een frisse blik is helemaal niets mis, is de ervaring. Als iemand heel lang in een bepaald gebied werkt en woont, ontkomt die in het werk niet aan een bepaalde kijk op wat er speelt. Wat dat betreft is het volgens Krol goed dat er eens een wisseling van de wacht kwam. Verbruggen is nu hard bezig zich wegwijs te maken in zijn nieuwe werkgebied en veel mensen daar te leren kennen. Hij is blij dat er korte lijntjes blijven met Krol, zodat hij snel op de hoogte is van wat daar in bijvoorbeeld eerdere situaties zoal speelde.

Aanspreekpunt

Krol en Verbruggen noemen de sociale contacten een van de mooiste onderdelen in hun werk. Als wijkagent spreken ze regelmatig met onder meer winkeliers en andere ondernemers, scholen, buurtverenigingen, woningverhuurders en maatschappelijke organisaties, maar ook heel veel ‘gewone’ burgers. 

De wijkagent zet zich vooral in voor veiligheid en leefbaarheid in de buurt. Hij is in principe de eerste als aanspreekpunt voor de bewoners, hij signaleert en adviseert burgers bij problemen. Het is volgens beide wijkagenten duidelijk dat zij hun werk het best kunnen doen als ze voldoende op de hoogte blijven van wat er eventueel speelt en dat kan het best met hulp van de inwoners van dit gebied. Waar nodig stuurt de wijkagent collega’s van het politieteam aan in zijn gebied. Een belangrijk onderdeel van het werk van de wijkagent is de samenwerking met netwerkpartners, oftewel een integrale aanpak. 

Beide wijkagenten besteden verreweg de meeste tijd aan meldingen van sociale problemen, die variëren van gezins- en relatieproblemen, klachten over geluidsoverlast, ruzie met de buren over een schutting, oprit of heg tot overlast van verkeer, drankgebruik en drugs. 

Een wijkagent is er niet om alle problemen op te lossen, maar is vaak wel de schakel tussen gespecialiseerde ketenpartners. Zo is er bijvoorbeeld in het vervolgtraject voor ondersteuning van maatschappelijke problemen een korte lijn met het Gebiedsteam en Slachtofferhulp. ,,Wij staan vaak aan de voorkant van het probleem en proberen liefst samen tot een oplossing te komen en te voorkomen dat een zaak escaleert. Maar wij merken wel dat de maatschappij verhardt en dat mensen soms maar heel weinig van elkaar accepteren.’’ 

In een aantal dorpen bestaan Buurtpreventie appgroepen om zo als bewoners het veiligheidsgevoel te verbeteren. Dat werkt als alerte buurtbewoners de oren en ogen open hebben, maar zij mogen niet voor eigen rechter spelen of risico’s nemen. De wijkagenten prijzen deze samenwerking met burgers, maar zien nog te vaak dat de buurtapp gebruikt wordt om bijvoorbeeld te melden, dat het konijn van de buurman rondloopt of dat de kat al twee dagen niet thuis kwam. 

De politie volgt veel op sociale media. Wijkagenten maken daar ook dankbaar gebruik van. Ze zien een toenemend aantal problemen door stalking, beledigingen en bedreigingen. De politie waarschuwt dat iemand opzettelijk en structureel lastigvallen, gezien wordt als een misdrijf. De politie staat open voor klachten uit de buurt over structurele snelheidsovertredingen en roekeloos rijgedrag om snel maatregelen te kunnen treffen. Een probleem is rijden onder invloed van drank en ook in deze regio steeds vaker drugs. ,,Dit is echt een toenemend probleem en dan met name het schrikbarend toenemend aantal vaak jonge mensen dat onder invloed van drugs deelneemt aan het verkeer. Mensen realiseren zich blijkbaar niet dat zij na het gebruik van drugs vaak nog dagen daarna onder invloed zijn en dus niet achter het stuur mogen.’’  

Speekseltest

Krol en Verbruggen wijzen op de invoering van de speekseltest. Zij kunnen bij staande houding niet alleen ter plaatse een blaasproef afnemen voor drankgebruik, ze beschikken nu ook over mogelijkheden om bij een vermoeden van drugs gebruik  wangslijm af te nemen van een verkeersdeelnemer. Als de speekseltest positief is, volgt een bloedafname en dat wordt in het Forensisch Instituut verder onderzocht. Heeft iemand teveel drugs gebruikt in het verkeer, dan kunnen gerechtelijke maatregelen worden genomen, zoals het rijbewijs inhouden en een vervolgtraject met bijvoorbeeld verslavingszorg.

Contact 

Het is goed om te weten dat iedereen bij de wijkagent terecht kan als het gaat om bijvoorbeeld verkeersveiligheid in de buurt, problemen of overlast door jeugd, tips over drugsproblematiek, inbraak, milieuzaken en handhaving van de openbare orde.  De wijkagenten zijn in de eigen omgeving direct bereikbaar. Dat kan via het algemeen nummer van de politie: 0900-8844 en via www.politie.nl > mijn buurt > wijkagent