Algemeen

Veel muizen betekent ook heel veel uilen

Het is een jaar dat soms geklaagd wordt dat er teveel muizen zijn, maar het is juist voor uilen een prima broedseizoen. Voor vrijwilligers van Wurkgroep Goudûlen Ferwerderadiel was het zelfs een topjaar voor wat betreft het aantal kerkuilen (goudûlen) dat geringd werd. Met 133 jonge uilen die de afgelopen maanden in 20 nestkasten werden geringd, werd het record uit 2015 geëvenaard. Met ook nog tientallen jonge uilen die al uitvlogen vóór dat ze geringd konden worden, ligt het recordaantal jongen voor de werkgroep in het voormalige Ferwerderadiel zelfs op zo'n 150.