Algemeen

Verhalenroute Historisch Ferwert-Hegebeintum

Leden van werkgroep Toerisme, recreatie & cultuur van Dorpsbelangen Ferwert-Hegebeintum (DBFH) zijn met enthousiaste inwoners van de dorpen bezig met het ontwikkelen van een historische fiets- en wandelroute langs belangrijke bezienswaardigheden in Ferwert en Hegebeintum.

Bijdragen van het Iepen Mienskipsfûns, het Old Burger Weeshuis en de gemeente Noardeast-Fryslân en zelfwerkzaamheid maken het mogelijk om een historische fiets- en wandelroute langs de belangrijkste bezienswaardigheden in Ferwert en Hegebeintum te realiseren. De route sluit aan op de doelstelling uit de in 2018 gepresenteerde dorpsvisie om een netwerk van fiets- en wandelpaden te ontwikkelen en de rijke historie van beide dorpen te vertellen en onder de aandacht te brengen.

Voor het samenstellen en uitvoeren van de route is gekozen voor een samenwerking met de GameMakelaar uit Leeuwarden. Dit bedrijf heeft de MeAR Fryslân app (te downloaden in de App- en Google Playstore) ontwikkeld voor smartphone of tablet. 

Inmiddels is er in deze app al een twintigtal routes te vinden, verspreid over Fryslân.  De app werkt volgens de nieuwste AR techniek (Augmented Reality), met behulp van GPS-coördinaten die de route aangeven. Op de telefoon of tablet kun je m.b.v. de plattegrond van Ferwert en Hegebeintum zien waar je je bevindt en welke route je moet volgen. Onderweg kom je langs ‘belevingspunten’ waar een interessant en boeiend verhaal wordt verteld. Ieder belevingspunt onderweg is voorzien van een marker, welke wordt geactiveerd door deze aan te klikken. Men krijgt dan informatie via een een foto, filmpje of geluidsfragment. Zo kan het zijn dat, bijvoorbeeld aan de Marrumerweg in Ferwert bij het beeld van Gemme van Burmania, zomaar Gemme de bezoeker ‘in levende lijve’ verwelkomt en zijn verhaal vertelt. 

De AR-route Historisch Ferwert en Hegebeintum is 18,5 km. lang en wordt in het voorjaar gepresenteerd