Algemeen

De mogelijkheid om ooit nog eens een biovergister aan de Botniaweg in Marrum te bouwen, is van tafel omdat er geen beroep is ingediend tegen het besluit van de provincie om de vergunning vergister in te trekken. Daarmee is het besluit definitief en kan met dank aan de vasthoudendheid van actiecomité No Shit! en stichting Duurzaam Marrum een streep door de eerder verleende vergunning. Foto: © Bram Buruma

Marrumers hebben zich er vier jaar voor in gezet om de vergunning te vernietigen om op die manier overlast voor het dorp te voorkomen. Gedeputeerde Staten in december 2020 besloten om de oude omgevingsvergunningen voor een grootschalige biovergister aan de Botniaweg bij Marrum in te trekken. Met het besluit kwam de provincie Stichting Duurzaam Marrum tegemoet, toen er namens omwonenden van meer dan 30 adressen binnen 450 meter en Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk bezwaar was aangetekend. Ook de gemeente steunde dat verzoek en dat heeft volgens de Marrumers zeker bijgedragen aan nu het definitieve besluit en vorige week was het dan zover dat er een verlossende uitsprak kwam. Actiecomité No Shit! en stichting Duurzaam Marrum zijn blij en vooral opgelucht dat daarmee een einde komt aan een intensieve periode van onzekerheid, spanning, tijd en kosten. 
Een bescheiden feestje organiseren, dat zit er met alle beperkingen nu even niet in, maar dat houden dorpsgenoten nog te goede. Vrijdag 29 januari gingen in het dorp en daarbuiten in ieder geval al de vlaggen uit. Het Actiecomité No Shit! en de stichting Duurzaam Marrum willen tegelijk het hele dorp en doarpsbelang bedanken voor de steun, betrokkenheid en financiële bijdragen om steeds maar weer door te zetten en dit resultaat met elkaar voor elkaar te krijgen.
De vergunning voor een vergister aan de Botniaweg werd al in  2008 en 2011 verstrekt. Er waren voor die locatie plannen voor een vergister voor de verwerking van 100.000 ton mest en co-producten. Het was aanvankelijk de bedoeling om daar biogas tot aardgaskwaliteit op te wekken. Dit was een initiatief van ondernemer Klaas Nijboer en energiemaatschappij Engie. In 2018 trok Engie zich terug en Nijboer verkocht het perceel aan de Botniaweg aan een vastgoedbeheerder, maar de vergunningen en het bestemmingsplan die de biovergister mogelijk maakten, waren tot vorige week nog steeds niet van tafel.
Titia Jippes-de Boer nam via dorpsbelang zitting in het stichtingsbestuur en zegt dat de steun het actiecomité en de stichting vanuit het dorp, ook steeds weer moed gaf om door te gaan. Ze geeft aan dat ze met name bij de provincie vaak van het kastje naar de muur werden gestuurd en vraagt zich nu af waar dat toch allemaal voor nodig was. ,,Wy rûnen faak tsjin in muorre oan. As je dan fan de iene yn 'e oare procedure reitsje om je gelyk te krijen, begjinne je ôf te freegjen oft de oerheid der wol echt foar de boargers is.''
De volgende stap is nu dat de gemeente Noardeast-Fryslân nog wel het bestemmingsplan zo moet aanpassen dat een biovergister op deze locatie aan de Botniaweg definitief uitgesloten wordt. Actiecomité No Shit! en de stichting Duurzaam Marrum gaan er vanuit dat de gemeente daar niet al te moeilijk meer over doet, omdat vanuit het college eerder ook al is aangegeven dat een vergister op die locatie niet wenselijk is. Marrumers gaan er daarom nu vanuit dat de locatie aan de Botniaweg weer een mooie bestemming krijgt, passend in de (natuurlijke) omgeving.
Over de vergister Nieuweweg zijn de Marrumers nog steeds in gesprek met de omliggende bedrijven, gemeente en ondernemer om te komen tot betere oplossingen voor de geurproblemen waar vooral aangrenzende bedrijven last van hebben.