Algemeen

Alles wijst erop dat de vogelgriep zich van Ameland heeft uitgebreid naar het Noard-Fryslân Bûtendyks. Ter hoogte van Ferwert en Marrum zijn al tientallen dode en nog veel meer zeer verzwakte brandganzen aangetroffen. Vorige week werden de eerste zieke vogels aangetroffen op Ameland en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bevestigde dat het om vogelgriep gaat. Ook It Fryske Gea laat onderzoek doen bij gevonden kadavers. De laatste keer dat een uitbraak van vogelgriep bij watervogels in deze regio werd geconstateerd, was in het najaar van 2016. Om verspreiding van het virus te voorkomen, werd toen het buitendijks gebied afgesloten voor bezoekers en werden kadavers opgeruimd. De eerste slachtoffers werden toen gevonden bij Marrum en de gevallen breidden zich daarna steeds verder uit. Het is niet bewezen dat mensen ziek kunnen worden door het vogelgriepvirus, maar het wordt ten zeerste aangeraden om zieke of dode vogel niet aan te raken. Foto’s: Bram Buruma