Algemeen

Waddenbelevingscentrum

Waddenbelevingscentrum De Noordhoren in Holwerd, opent dit seizoen zijn deuren op Tweede Paasdag en is daarna elke vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 16.00 uur open. 

In het omgetoverde kerkgebouw is een schat aan waddeningrediënten te bewonderen, waaronder meerdere soorten in de Waddenzee voorkomende vissen in de verschillende aquaria. Ook kunnen wadvogels, krabbetjes en een heuse zeehond van dichtbij worden bekeken of gevoeld. Op de microscooptafel kan onderzoek worden verricht, bijvoorbeeld van het – daar aanwezige of zelf meegenomen – slikzand, waddenzeewater of –algen. Schelpen en andere vondsten zijn uitgestald en in de informatiehoek kan een minibibliotheek antwoord geven op velerlei waddengerichte vragen. Buiten de reguliere openingstijden, wordt het centrum bezocht binnen de wadlooparrangementen die vanuit De Noordhoren worden georganiseerd.

Waddenbelevingscentrum De Noordhoren, Elbasterweg 1 te Holwerd, 0519-561268, www.denoordhoren.nl .