Algemeen

Het kunstwerk van de dobbepaarden achter de zeedijk bij Marrum is weer boven water. De reusachtige fotoplaat werd in juli vorig jaar in de Ozingadobbe geplaatst als herinnering aan de ramp met een kudde paarden in de storm van 31 oktober op 1 november 2006. De drijvende constructie bleek in februari van dit jaar niet bestand tegen de voorjaarsstormen. Het kunstwerk ging over de kop en verdween kopje onder in de dobbe.

Foto’s © Bram Buruma 

Woensdag is het kunstwerk weer omhoog getakeld. Na een grondige schoonmaakbeurt zal nog moeten blijken in hoeverre de afbeelding is aangetast door het zeewater. Ook is nog niet duidelijk wie voor de schade opdraait. Om herhaling te voorkomen, is woensdag een buis voor afwatering in de dobbe geplaatst, zodat het kunstwerk bij hoog water en storm niet weer de volle laag krijgt. Het kunstwerk staat aan de buitendijkse wandelroute als herinnering aan de reddingsactie en beleving achter de zeedijk. Het initiatief was van Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk en het project is gerealiseerd in samenwerking met Sense of Place en It Fryske Gea.