Algemeen

Hallum draagt al bijna de helft bij

'Zes ton is niet genoeg voor Bruisend Hart'

De gemeenteraad van Noardeast stemde er in de begrotingsvergadering mee in dat er zes ton gaat naar Bruisend Hart van Hallum en 478.000 euro wordt uitgetrokken om sporthal De Heechfinne in Ferwert op te knappen. De sporthal in Ferwert kan daar mee vooruit, maar Bruisend Hart zit nog met een gat twee ton. De projectgroep denkt nu na over vervolgstappen.

Voor gemeentelijke sporthal De Heechfinne in Ferwert verdwijnt met Dockingacollege de grootste inbrenger van zaalhuur, maar de gemeente is bereid bijna vijf ton te reserveren om de accommodatie weer bij de tijd te krijgen. Omdat er al heel lang sprake is van achterstallig onderhoud hebben sportverenigingen en dorpsbelang er met succes bij de gemeente op aangedrongen dat de sporthal wordt wordt gerenoveerd. Dat zal moeten, omdat er nu niet eens meer evenementen in mogen worden georganiseerd. 

Bruisend Hart Hallum

Bruisend Hart van Hallum vroeg de gemeente om 800.000 euro bij te dragen voor clustering van de voorzieningen voor voetballers, kaatsclub en zwembad. Zij moeten het vooralsnog doen met de al eerder voorgestelde zes ton, besliste de raad. Een amendement van de PvdA en GBBF om 1,5 ton extra uit te trekken voor Hallum kreeg geen steun van de andere partijen.

De Hallumer projectgroep sprak deze week nog weer net de gemeente om een oplossing te zoeken voor het tekort van twee ton op hun begroting. De toezegging van zes ton geeft de Hallumers een dubbel gevoel, laat Siebe Post van de projectgroep weten: mooi dat er een fors bedrag is toegezegd, anderzijds is er is wel een flink tekort. Om dat gat te vullen deed de projectgroep eerder het voorstel aan de gemeente om zelf nog  eens 50.000 bij elkaar zien te krijgen met zelfwerkzaamheid en acties. Er zou dan nog 150.000 voor rekening van de gemeente komen, maar dat verzoek is niet gehonoreerd. De projectgroep probeert tot nu toe tevergeefs om de gemeente er van te overtuigen dat die beter uit is als ook de laatste gevraagde anderhalve ton wordt geïnvesteerd, omdat er anders de komende jaren een forse rekening volgt voor investering in de sportvelden, renovatie van kleedaccommodatie voetbal en kaatsen en groot onderhoud kleedaccommodatie van het zwembad. 

De projectgroep heeft bij de gemeente aangegeven bereid te zijn dat op te pakken en mee te nemen in het plan Bruisend Hart.

Hallum geeft wel aan dat de inbreng van 40 procent eigen bijdrage en zelfwerkzaamheid van het totaalbedrag maximaal is. 

 

Vervolgstappen

De projectgroep beraadt zich nu op vervolgstappen en kijkt nu samen met gemeente met oog op de eigendomspositie nu naar de organisatiestructuur. 

Faseren als er een toezegging van de gemeente is dat het benodigde bedrag binnen twee jaar op tafel komt, is een van de mogelijkheden die nu wordt onderzocht. De projectgroep zal ook nog een keer versobering van het project of misschien nog meer zelfwerkzaamheid onderzoeken. Zeker is dat Hallum geen lening wil aangaan voor dit project.

Als er meer zekerheid en perspectief is, wil Hallum meteen los, maar daar moet dan wel op korte termijn duidelijkheid over komen. Zodra er groen licht is, wordt een begin gemaakt met herinrichting van de voetbalvelden
Agenda