Algemeen

'Wy fleagen de dirigint om 'e hals en doe fûl dy flau...'

Zeventig jaar koor Juliana in Burdaard trouw

Bij het 110-jarig bestaan van christelijk gemengd koor Juliana in Burdaard werd Ypie Kingma-Spijksma in het zonnetje gezet als oudste lid én omdat zij al zeventig jaar zingt bij het koor. Als het aan haar ligt, gaat zij daar ook nog gewoon heel lang mee door.

Tijdens het jubileumconcert van het koor dat al in 1909 van zich liet horen, droeg de inmiddels 84-jarige Ypie Kingma-Spijksma in de volle Tsjerke oan’ e Ie bij aan het gevarieerde jubileumprogramma met bekende coupletten uit het Liedboek, maar ook in Engelstalige liedjes zoals Gabriëlla’s song, Stay with my in the morning, He touched me van Elvis Presley en Walk in the light.

Voor het oudste lid van het jarige koor is zingen haar lust en haar leven. ,,Ik wit net better, wy binne der grut mei wurden. Us mem wie o sa muzikaal en ik spile earder ek graach op it oargel.’’ 

Er gaat geen dag voorbij dat Ypie Kingma-Spijksma niet zingt en als het aan haar ligt, gaat ze daar ook gewoon mee door. ,,As de dirigint tinkt dat it net mear kin, dan moat hy dat mar sizze en dan hâld ik der mei op. Ik sjong oars salang troch as ik myn stim ha’’, zegt de Burdaarder. ,,Koartlyn gie dat wol wat minder, mar doe ha ik in drankje krigen. Ik wit net krekt wat it wie, mar der siet fanalles yn en dat hat my goed dien, want myn stim kaam samar wer werom.’’

Ypie Spijksma werd al lid van het plaatselijke koor toen ze nog maar vijftien jaar was. Eigenlijk mocht dat pas een jaar later, maar het bestuur stemde er vanwege haar kwaliteiten toch mee. Ze bleef Juliana tot op de dag van vandaag trouw, ondanks dat er bij het aantreden van een nieuwe dirigent door de jaren heen soms best wel een aantal keren spanning was. ,,Ien kear mar hienen wy in dirigint dêr’t ik net mei oerwei koe, mar dat wie sa fan beide kanten. Ik bin wol altyd by it koar yn Burdaard bleaun en ha ek noch tweintich jier songen by it Toonkunstkoar fan Dokkum.’’

Het koor Juliana  treedt nu regelmatig nog op tijdens kerkdiensten en gastoptredens in onder meer bejaardenhuizen. Ypie Kingma-Spijksma bewaart goede herinneringen aan de jaren dat ‘haar’ koor stad en land afreisde voor optredens en op festivals en concoursen uitkwam in de super ere-afdeling. ,,Wy ha yn Hilversum ek in kear Europeesk meidien en dêr in earste priis wûn. Dat wie echt geweldich. Wy fleagen de dirigint om ‘e hals en doe fûl dy flau. Dat ferjit ik noait wer.’’ Met het 110-jarig bestaan van het koor kwam ook de pijnlijke herinnering terug dat zus Doet er niet meer bij was. ,,Ik wie fyfjin en sy wie sechstjin, doe’t wy tegearre by it koar kamen. Us Doet is mar 47 jier wurden en ik bin der no noch altyd by. Dat ik dit jubileum no noch meimeitsje kin is geweldich, mar ik ha der noch altyd fertriet fan dat my suster der net mear by is.’’

Tijdens het jubileumconcert onder leiding van Joop de Jong was er medewerking van tenor Annejaap Soldaat, solozang van Tine Sijtsma en Dirk Norbruis, die van 1989 tot 2001 voor het koor stond, was er als organist, pianist en gastdirigent.  Voor het bestuur en de leden was het een opsteker dat er zelfs een felicitatie binnenkwam namens Prinses Beatrix, die haar waardering uitsprak voor het jubileumprogramma van het koor dat naar haar moeder genoemd is toen die in 1909 is geboren.