Algemeen

Zonnepanelen op dorpshuis Marrum voor het hele dorp

Marrum kan binnen nu en een paar jaar energieneutraal worden. Het is volgens Jan van der Meer als bestuurslid van dorpsbelang Marrum-Westernijtsjerk én energie coöperatie Mei-inoar Grien daarom nu zaak alle betrokken partijen op één lijn te krijgen. 

Het dak van dorpshuis De Nije Tillle biedt plaats voor ruim 200 zonnepanelen en de opbrengst van groene energie is dan voor het dorp.  Foto: Bram Buruma.

Tijdens de jaarvergadering van dorpsbelang is duidelijk gemaakt dat dorpshuis De Nije Tille met ruim 200 zonnepanelen een flinke stap kan zetten om energieneutraal te worden en het hele dorp daar van mag profiteren. De vergoeding voor opbrengsten uit de zonne-energie komt ten goede aan leefbaarheidsprojecten en activiteiten in en voor het dorp.

Deelnemers kunnen zelf meebeslissen waar het geld aan wordt besteed. Het dorpshuis kan rekenen op een vaste vergoeding voor verhuur van de daken.  

Jan van der Meer legt als bestuurslid van dorpsbelang en Mei-inoar Grien uit dat het de bedoeling is dat er volgend jaar ruim 200 zonnepanelen op het dorpshuis worden gelegd. Marrumers kunnen voor 100 euro een ‘groen certificaat’ kopen om mee te doen aan dit project voor groene stroom. Zij krijgen dan 15 jaar lang gegarandeerd vijf procent rente. 

Dorpsgenoten krijgen zo met de aankoop van bijvoorbeeld 10 certificaten en een investering van 1000 euro in 15 jaar 525 euro rente. Het wordt niet als een probleem gezien dat er niet genoeg mensen meedoen, omdat zich al de eerste gegadigden meldden. 

Voor aankoop van de certificaten geldt wie het eerst komt, wie het eerst maalt en zo spoort dorpsbelang inwoners van Marrum-Westernijtsjerk aan om vooral mee te doen. 

De Energiecoöperatie Mei-inoar Grien heeft al ervaring in dit soort projecten met zo'n 350 zonnepanelen. Na de 200 zonnepanelen op het dak van een stal aan de Skettersdyk bij Wânswert en 150 panelen op een boerderij in Jislum, volgt nu dus het dorpshuis in Marrum. 

Dit project is een stap naar een energieneutraal dorp, zegt Jan van der Meer. Samenwerking met de biovergisting van Host aan de Nieuweweg en windmolenpark Nijkerkerpolder dat al in 2008 opgezet is, bieden volgens hem hierna nog veel meer mogelijkheden, met misschien ook wel een dorpsmolen. 

Het streven naar nul op de gasmeter sluit aan bij de transitievisie van de gemeente Noardeast-Fryslân, waarin initiatieven vanuit de ‘mienskip’ worden gestimuleerd. Van der Meer zet wel vraagtekens bij het uitgangspunt van de Transitievisie Warmte van de gemeente met bijvoorbeeld een warmtenet waarin gemaal De Heining in de zeedijk betrokken zou kunnen worden. 

Volgens Van der Meer is dit een ‘leuk theoretisch idee’, maar absoluut niet realistisch. Het is volgens de Marrumer verstandiger om nu de mogelijkheden en betrokkenheid voor een duurzame toekomst dichter bij huis te benutten, met dus al volgend jaar ruim 200 zonnepanelen op het dorpshuis.